Dag Rune Olsen

Rektorkandidat

Dag Rune Olsen (f. 1962) er i inneværende periode rektor ved UiB. Olsen har tidligere bl.a. vært dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, forskningssjef ved Radiumhospitalet og professor i bistilling ved UiO. Han leder forskningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet og er medlem av Research Policy Working Group i European University Association (EUA). Olsen er professor i medisinsk fysikk og har bl.a. arbeidet med bivirkninger etter strålebehandling ved kreft og hvordan avbildning av biologiske forhold i svulsten kan benyttes til individuelt tilpasset behandling. Han er tildelt Klaas Breur-prisen for sin forskning og innvalgt i Academia Europaea. 

Les mer på ansattsiden til Dag Rune.

Margareth Hagen

Prorektor-kandidat

Margareth Hagen (f. 1965) er professor i italiensk litteratur. Hennes forskning har handlet om forholdet mellom poetikk, litteratur og historie på 1500-tallet i Italia. De siste årene har hun imidlertid arbeidet med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom humanistiske og naturvitenskaplige disipliner. Hun er sentral i forskergruppen Litteratur og vitenskap som forsøker å overskride det tradisjonelle skillet mellom "de to kulturer". Margareth Hagen har bred organisasjons-og ledererfaring fra UiB. Hun har blant annet vært forskningsleder for Institutt for fremmedspråk, hun har ledet likestillingskomiteen ved UiB. Hun er nå dekan for Det humanistiske fakultet. 

Les mer på ansattsiden til Margareth

Robert Bjerknes

Viserektor-kandidat

Robert Bjerknes (f. 1958) er viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger ved UiB. Bjerknes er professor i medisin (barnesykdommer) og bl.a. tidligere instituttleder og prodekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og klinikksjef ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Han har lederutdanning og videre bred erfaring fra utredninger, komiteer og styrearbeid. Bjerknes sitt forskningsfelt er særlig knyttet til vekst- og vektutvikling, pubertet og skjelettsykdommer hos barn og unge. Han har omfattende erfaring som veileder for doktorgradskandidater og er fortsatt sentral i forskningsgruppen Bergen Growth Research Group som inngår i forskningssamarbeid med flere forskningsmiljøer i Europa. 

Les mer på ansattsiden til Robert.

Oddrun Samdal

Viserektor-kandidat

Oddrun Samdal (f. 1967) er for tiden viserektor for utdanning ved UiB. Samdal er professor i helsefremmende arbeid/helsepsykologi og har tidligere vært instituttleder og visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultet. Hun forsker i skjæringspunktet mellom pedagogikk og sosialpsykologi og er aktiv og sentral i forskningsgruppen SIPA (Social Influence Processes on Adolescent Health). Samdal har betydelig erfaring fra internasjonale forskningsprosjekt. I tillegg har hun erfaring som forskningskoordinator og programleder fra Forskningsrådet og omfattende erfaring fra formidling og politikkutvikling. 

Les mer på ansattsiden til Oddrun