Universitetet i Bergen har en lang tradisjon som Vestlandets største og viktigste kulturinstitusjon og kunnskapsformidler. Formidlingen er en vesentlig del av vårt samfunnsoppdrag. Kunnskapen vi forvalter styrkes av dialog med omverdenen. For å nå bredt ut trenger vi mange ulike former for formidlingskanaler. UiBs strategi slår fast at vi skal være ledende i Norge på digital formidling. Vi ønsker å utrede muligheten for en egen kunnskapskanal i samarbeid med kunnskapsklyngen Media City Bergen. 

Universitetsmuseet har hatt en sentral rolle i formidling av kunnskap om kultur og natur siden åpningen i 1825. Vi vil arbeide for at Universitetsmuseet, når det gjenåpner i 2018, skal fremstå med utstillinger som engasjerer, utfordrer og utdanner. Vi vil også støtte Universitetsbibliotekets viktige formidlingsrolle. 

Kunnskap etterspørres i økende grad i utforming av politikk, og EU-kommisjonen har etablert en såkalt «science advice»-mekanisme. Vi ønsker å legge til rette for at våre forskere skal kunne bidra med kunnskap og råd på felter hvor UiB har høy kompetanse.