Vi vil styrke UiBs nyskapingsvirksomhet og legge til rette for studenters og ansattes entreprenørskap i hele organisasjonen. Innovasjonsvirksomheten skal i tillegg til å være rettet mot tradisjonell teknologioverføring og produktutvikling, også bidra til å utvikle tjeneste- og praksisinnovasjon. BTO skal gis en tydelig rolle som UiBs viktigste redskap både i utviklingen av ideer med sikte på kommersialisering og næringsutvikling, og i utvikling av bruker- og tjenesteinnovasjonsprosjekter for privat og offentlig sektor. 

Vi vil utvikle studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap. 

Universitetets bidrag til innovasjon og nyskapning skal ta utgangspunkt i egen forskningsaktivitet. Forskningsrådets ordning med senter for forskningsdrevet innovasjon og forskningssenter for miljøvennlig energi er eksempler på finansieringsmekanismer som støtter innovasjon med utgangspunkt i akademisk forskning. Vi ønsker flere slike sentre ved UiB, og da i nært partnerskap med universitetets instituttselskaper.  Vi mener at UiBs kunnskapsklynger bør inneholde et «greenhouse»/inkubator som legger til rette for innovasjon, ikke minst for studenter.